(vahabkhan هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • Rise of the Tomb Raider

  Rise of the Tomb Raider

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
    
  • Until Dawn

   Until Dawn

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
    
  • Dead Space 3

   Dead Space 3

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
    
  • Dead Space 2

   Dead Space 2

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
    
  • God of War II

   God of War II

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
    
  • God of War 1

   God of War 1

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
    
  • God of War III Remastered

   God of War III Remastered

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
    
  • Silent Hill 4: The Room

   Silent Hill 4: The Room

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
    
  • Silent Hill 3

   Silent Hill 3

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
    
  • Silent Hill 2

   Silent Hill 2

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •