zedbazi
 
 
 
 • FIFA 14

  FIFA 14

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
   
 • Gears of War 3

  Gears of War 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Halo 4

  Halo 4

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Fifa 15

  Fifa 15

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Watch Dogs

  Watch Dogs

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Max Payne 3

  Max Payne 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • NBA 2K15

  NBA 2K15

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Ghosts

  Call of Duty: Ghosts

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Advanced Warfare

  Call of Duty: Advanced Warfare

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •