حـــاجـــي چــقــدر لــُپــات گُـــندَس !
 
 
 
 • Dead Space 2

  Dead Space 2

  PC
  يكي از بازيهايي كه با انجام دادنش آدرنالينم بسيار رفت بالا !

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Brotherhood

  Assassin's Creed: Brotherhood

  Xbox 360
  بهترين بازي اي كه تا به حال بازي كردم ، خيلي از شخصيت اصليش و استايلش خوشم اومد ، داستانش هم بسيار عميق بود . ( هر چند پر نمادهاي فراماسونري بود ) اين عوامل دست به دست دادن كه من تعصب بسيار زيادي روي اين بازي پيدا كنم .

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed: Bloodlines

  Assassin's Creed: Bloodlines

  PSP
  بهترين بازي اي كه تا به حال بازي كردم ، خيلي از شخصيت اصليش و استايلش خوشم اومد ، داستانش هم بسيار عميق بود . ( هر چند پر نمادهاي فراماسونري بود ) اين عوامل دست به دست دادن كه من تعصب بسيار زيادي روي اين بازي پيدا كنم .

  7.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed II

  Assassin's Creed II

  PS3
  بهترين بازي اي كه تا به حال بازي كردم ، خيلي از شخصيت اصليش و استايلش خوشم اومد ، داستانش هم بسيار عميق بود . ( هر چند پر نمادهاي فراماسونري بود ) اين عوامل دست به دست دادن كه من تعصب بسيار زيادي روي اين بازي پيدا كنم .

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed

  Assassin's Creed

  PS3
  بهترين بازي اي كه تا به حال بازي كردم ، خيلي از شخصيت اصليش و استايلش خوشم اومد ، داستانش هم بسيار عميق بود . ( هر چند پر نمادهاي فراماسونري بود ) اين عوامل دست به دست دادن كه من تعصب بسيار زيادي روي اين بازي پيدا كنم .

  8
  •  
  •  
  •  
   
 • Halo: Reach

  Halo: Reach

  Xbox 360
  بهترین شوتر این نسل !

  10
  •  
  •  
  •