The last of us
 
 
 
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed II

  Assassin's Creed II

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Beyond: Two Souls

  Beyond: Two Souls

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Hitman: Absolution

  Hitman: Absolution

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Watch Dogs

  Watch Dogs

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Red Dead Redemption

  Red Dead Redemption

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Heavy Rain

  Heavy Rain

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Uncharted 3: Drake's Deception

  Uncharted 3: Drake's Deception

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • The Last of Us

  The Last of Us

  PS3
  خيلي خيلي خيلي خيلي عالي بود

  10
  •  
  •  
  •