زندگی سخته..... ولی منکه سخت نمیگیرم.............
 
 
 
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed Rogue

  Assassin's Creed Rogue

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Far Cry 4

  Far Cry 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Dying Light

  Dying Light

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Battlefield Hardline

  Battlefield Hardline

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Mortal Kombat X

  Mortal Kombat X

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • The Cursed Crusade

  The Cursed Crusade

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Sleeping Dogs: Definitive Edition

  Sleeping Dogs: Definitive Edition

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Sleeping Dogs

  Sleeping Dogs

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Kane & Lynch: Dead Men

  Kane & Lynch: Dead Men

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •