دنيا وفا نداره اي نور هر دو ديده!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 
 • Darksiders II

  Darksiders II

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Call of Duty: Modern Warfare 3

   Call of Duty: Modern Warfare 3

   PC
   ازون نسخه خوباشه...

   10
   •  
    
  • Resident Evil 5: Gold Edition

   Resident Evil 5: Gold Edition

   PC
   مشکلش اینه که اویل نیست

   8.5
   •  
    
  • God of War II

   God of War II

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
    
  • God of War 1

   God of War 1

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
    
  • Stronghold 3

   Stronghold 3

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7
   •  
    
  • Splinter Cell: Blacklist

   Splinter Cell: Blacklist

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
    
  • The Evil Within

   The Evil Within

   PS4
   امان از باگ....

   9
   •  
   •  
   •  
    
  • Assassin's Creed III

   Assassin's Creed III

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
   •  
    
  • Assassin's Creed: Revelations

   Assassin's Creed: Revelations

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •