It's all your fault
 
 
 
 • A Way Out

  A Way Out

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Fatal Frame

  Fatal Frame

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 3

  Resident Evil 3

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • GhostWire: Tokyo

  GhostWire: Tokyo

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Far Cry: New Dawn

  Far Cry: New Dawn

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Devil May Cry 5

   Devil May Cry 5

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Assassin's Creed Odyssey

    Assassin's Creed Odyssey

    PS4
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
      
    • Hitman 2

     Hitman 2

     PS4
     [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

     N/A
       
     • Shadow of The Tomb Raider

      Shadow of The Tomb Raider

      PS4
      [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

      N/A
        
      • Far Cry 3: Classic Edition

       Far Cry 3: Classic Edition

       PS4
       [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

       N/A