ملتفتی!!!!!!!! :\
 
 
 
 • Ryse: Son of Rome

  Ryse: Son of Rome

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Ryse: Son of Rome

  Ryse: Son of Rome

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Destiny

  Destiny

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Evil Within

  The Evil Within

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • The Witcher 3: Wild Hunt

  The Witcher 3: Wild Hunt

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Battlefield Hardline

  Battlefield Hardline

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Dying Light

  Dying Light

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Alien: Isolation

  Alien: Isolation

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Metro Redux

  Metro Redux

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Star Citizen

  Star Citizen

  PC
  یکم بسوزید

  N/A
  •