می خوام بعد مرگم بگن سرش به تنش شرف داشت
 
 
 
 • DayZ

  DayZ

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Dragon Age: Inquisition

  Dragon Age: Inquisition

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Call of Duty: Advanced Warfare

  Call of Duty: Advanced Warfare

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Mortal Kombat X

  Mortal Kombat X

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • پروانه

   پروانه

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7
     
   • Hearthstone: Heroes of WarCraft

    Hearthstone: Heroes of WarCraft

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    8.5
    •  
    •  
     
   • Civilization V: Brave New World

    Civilization V: Brave New World

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    8
    •  
    •  
     
   • StarCraft II: Heart of the Swarm

    StarCraft II: Heart of the Swarm

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9
    •  
    •  
     
   • StarCraft II: Wings of Liberty

    StarCraft II: Wings of Liberty

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    10
    •  
    •  
     
   • Middle-earth: Shadow of Mordor

    Middle-earth: Shadow of Mordor

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    8.5
    •  
    •