چرا من پول خرید یه کنسول نسل هشتیو ندارم؟؟؟؟؟؟
 
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •