(amirlon هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • Mass Effect 3

  Mass Effect 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Rayman Origins

  Rayman Origins

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Rayman Legends

  Rayman Legends

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Shank 2

  Shank 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Deus Ex: Human Revolution

  Deus Ex: Human Revolution

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Castlevania: Lords of Shadow

  Castlevania: Lords of Shadow

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Dante's Inferno

  Dante's Inferno

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Devil May Cry

  Devil May Cry

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Devil May Cry 3: Dante's Awakening

  Devil May Cry 3: Dante's Awakening

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Devil May Cry 2

  Devil May Cry 2

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •