دوست ندارم فریاد بزنم میخوای چیکار کنی
 
 
 
 • Bully

  Bully

  PS2
  خیلی باحاله

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed Chronicles: China

  Assassin's Creed Chronicles: China

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Assassin's Creed Syndicate

   Assassin's Creed Syndicate

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Tomb Raider: Underworld

   Tomb Raider: Underworld

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •  
   •  
    
  • The History Channel: Civil War-Secret Missions

   The History Channel: Civil War-Secret Missions

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   6.5
   •  
   •  
    
  • Brothers in Arms: Furious 4

   Brothers in Arms: Furious 4

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Sniper: Ghost Warrior 3

   Sniper: Ghost Warrior 3

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Mirror's Edge

   Mirror's Edge

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Meet the Robinsons

   Meet the Robinsons

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   4.5
   •  
   •  
    
  • Iron Man

   Iron Man

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   6
   •  
   •