دنیای ما هکرا پر شده از تنهایی ... ازش لذت مبرم !
 
 
 
 • Mafia III

  Mafia III

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Batman: Arkham Knight

  Batman: Arkham Knight

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Fifa 15

   Fifa 15

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
   •  
    
  • Wasteland 2

   Wasteland 2

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Fifa 15

   Fifa 15

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Hearthstone: Heroes of WarCraft

    Hearthstone: Heroes of WarCraft

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Grand Theft Auto V

    Grand Theft Auto V

    XBOX1
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • DayZ

    DayZ

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
     
   • Slender: The Arrival

    Slender: The Arrival

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Batman: Arkham Origins

    Batman: Arkham Origins

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •