بیل گیتس: یکی از دارایی های شرکت ما پندار آدمی است. اگر شما همه ی ساختمان ها و زمین ها و انبار لوازم سخت افزار و سایر لوازم گرانبهای دیگر و هر آنچه لمس کردنی باشد را از ما بگیرید هیچ پیشامدی
 
 
 
  • Assassin's Creed: Unity

    Assassin's Creed: Unity

    PS4
    خارق العاده است

    N/A