برای هک 3.70 همگی با هم دعا کنیم
 
 
 
 • The Last of Us

  The Last of Us

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Batman: Arkham City

  Batman: Arkham City

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  0.5
  •  
   
 • RAGE

  RAGE

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
    
  • Heavy Rain

   Heavy Rain

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
    
  • Killzone 3

   Killzone 3

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
    
  • Red Dead Redemption

   Red Dead Redemption

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
    
  • inFamous 2

   inFamous 2

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
   •  
    
  • FIFA Soccer 12

   FIFA Soccer 12

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
    
  • Need for Speed: The Run

   Need for Speed: The Run

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Dead Space 2

   Dead Space 2

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
   •