PC is the BEST , Fuck the REST
 
 
 
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  PC
  واقعا بازی فوق العاده ای هست .

  9.5
  •  
  •  
   
 • Crysis 3

  Crysis 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Rayman Legends

  Rayman Legends

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • METRO: Last Light

  METRO: Last Light

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Hitman: Absolution

  Hitman: Absolution

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Batman: Arkham City

  Batman: Arkham City

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Max Payne 3

  Max Payne 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •