دنـــــبال چــــــــی حـــــاجــــــــی؟
 
 
 
 • Batman: Arkham Knight

  Batman: Arkham Knight

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Saints Row IV

  Saints Row IV

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • F.3.A.R

  F.3.A.R

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition

  Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Shank

  Shank

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Medal of Honor: Warfighter

  Medal of Honor: Warfighter

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6.5
  •  
  •  
   
 • Dead Space 2

  Dead Space 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Dead Space 3

  Dead Space 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Max Payne 3

  Max Payne 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
   
 • Grand Theft Auto IV

  Grand Theft Auto IV

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •