من فقط یک نفس از جرئه جانم باقیست ♥♥♥♥♥♥♥ اخرین جرئه این جام تهی را تو بنوش
 
 
 
 • The Crew

  The Crew

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Crew

  The Crew

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Sniper Elite III

  Sniper Elite III

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Battlefield 4

  Battlefield 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 3

  Call of Duty: Modern Warfare 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 2

  Call of Duty: Modern Warfare 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Ghosts

  Call of Duty: Ghosts

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops II

  Call of Duty: Black Ops II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Call of Duty 4: Modern Warfare

  Call of Duty 4: Modern Warfare

  PC
  بهترین گرافیگ تو سری COD

  9.5
  •  
  •  
  •