پایان فعالیت بنده در وب‌سایت پردیس‌گیم، بدرود عزیزان.