مگه دیوانه ام که فریاد بزنم.
 
 
 
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • Batman: Arkham City

  Batman: Arkham City

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Spider-Man: Shattered Dimensions

  Spider-Man: Shattered Dimensions

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Grand Theft Auto IV

  Grand Theft Auto IV

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Spec Ops: The Line

  Spec Ops: The Line

  Xbox 360
  خیلی خیلی قشنگ.

  10
  •  
  •  
   
 • Tomb Raider

  Tomb Raider

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Prototype

  Prototype

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 6

  Resident Evil 6

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • LEGO Batman

  LEGO Batman

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •