خورشید گیم بر من غروب کرد اما یه روزی طلوعی دوباره خواهم داشت
 
 
 
 • Assassin's Creed Chronicles: Russia

  Assassin's Creed Chronicles: Russia

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  5
  •  
  •  
   
 • Saints Row: The Third

  Saints Row: The Third

  PC
  عالیی

  9.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Dragon Age: Inquisition

  Dragon Age: Inquisition

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Dragon Age II

  Dragon Age II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Counter Strike 1.9

  Counter Strike 1.9

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  5.5
  •  
  •  
   
 • Split/Second

  Split/Second

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Ghost Recon: Future Soldier

  Ghost Recon: Future Soldier

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Alekhine's Gun

  Alekhine's Gun

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed Chronicles: India

  Assassin's Creed Chronicles: India

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  5.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Armikrog

  Armikrog

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
  •