حقیفت را کشف کن، خائن را پیدا کن
 
 
 
 • Halo: Spartan Assault

  Halo: Spartan Assault

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Halo: Spartan Strike

  Halo: Spartan Strike

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Halo: Combat Evolved

  Halo: Combat Evolved

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Halo 2

  Halo 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Counter-Strike: Global Offensive

  Counter-Strike: Global Offensive

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops III

  Call of Duty: Black Ops III

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Talos Principle

  The Talos Principle

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Prince of Persia: Warrior Within

  Prince of Persia: Warrior Within

  PC
  5 امتیاز کم میکنم به خاطر صحنه دار بودن

  5
  •  
   
 • Legacy of Kain: Defiance

  Legacy of Kain: Defiance

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Legacy of Kain: Defiance

  Legacy of Kain: Defiance

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •