به نام انسانیت که زیباترین رسمه
 
 
 
 • Fifa 15

  Fifa 15

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Forza Horizon 2

  Forza Horizon 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Darksiders II

  Darksiders II

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • شبگرد

  شبگرد

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • ارتش های فرازمینی

  ارتش های فرازمینی

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Call of Duty: Modern Warfare 3

   Call of Duty: Modern Warfare 3

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
    
  • Call of Duty: Black Ops

   Call of Duty: Black Ops

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
   •  
    
  • Assassin's Creed Rogue

   Assassin's Creed Rogue

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
    
  • Assassin's Creed

   Assassin's Creed

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
   •  
    
  • Hitman: Absolution

   Hitman: Absolution

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8.5
   •