اقاىون چرا کسى با من دوست نمىشه؟
 
 
 
 • Prince of Persia: The Forgotten Sands

  Prince of Persia: The Forgotten Sands

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Split/Second

  Split/Second

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Dead Rising 2: Off the Record

  Dead Rising 2: Off the Record

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Crysis 2

  Crysis 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • DiRT 3

  DiRT 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • FIFA 14

  FIFA 14

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Tomb Raider: Anniversary

  Tomb Raider: Anniversary

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Tomb Raider: Underworld

  Tomb Raider: Underworld

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Tomb Raider: Legend

  Tomb Raider: Legend

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Stronghold: Crusader

  Stronghold: Crusader

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •