....
 
 
 
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • The Last of Us Remastered

  The Last of Us Remastered

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Thief

  Thief

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6
  •  
  •  
  •  
   
 • Killzone: Shadow Fall

  Killzone: Shadow Fall

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Killzone 3

  Killzone 3

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Killzone 2

  Killzone 2

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Killzone

  Killzone

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Batman: Arkham Knight

  Batman: Arkham Knight

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Order: 1886

  The Order: 1886

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Battlefield 4

  Battlefield 4

  PC
  بازی بسیار عالی بود.

  9
  •  
  •  
  •