کاش‏ ‏زندگی‏ ‏هم‏ ‏به‏ ‏مانند‏ ‏بازی‏ ‏کامپیوتری‏‏ ‏بود.