تو جاهایی که نمیتونیم گره ای باز کنیم،حداقل خودمون گره نباشیم
 
 
 
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

  Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Ghosts

  Call of Duty: Ghosts

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Call of Duty 4: Modern Warfare

  Call of Duty 4: Modern Warfare

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • The Bureau: XCOM Declassified

  The Bureau: XCOM Declassified

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
    
  • WWE '12

   WWE '12

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
   •  
    
  • Grand Theft Auto V

   Grand Theft Auto V

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
   •  
    
  • Dead Space 2

   Dead Space 2

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
    
  • Stronghold: Crusader

   Stronghold: Crusader

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •