تــــــــــــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــون کـــــــــــــــــــــــــوتاهـــــــــــــه...
 
 
 
 • Grand Theft Auto: San Andreas

  Grand Theft Auto: San Andreas

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Dishonored

  Dishonored

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Crysis 2

  Crysis 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Gears of War: Judgment

  Gears of War: Judgment

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  5
  •  
   
 • Titanfall

  Titanfall

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Hitman: Absolution

   Hitman: Absolution

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   3.5
   •  
    
  • Counter-Strike: Global Offensive

   Counter-Strike: Global Offensive

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7
   •  
    
  • Far Cry 3

   Far Cry 3

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7
   •  
    
  • Assassin's Creed: Revelations

   Assassin's Creed: Revelations

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7
   •  
    
  • Dead Island

   Dead Island

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
   •