که رمز ماست ایستاده مردن...
 
 
 
 • Scarface: The World Is Yours

  Scarface: The World Is Yours

  PC
  nice!!! :|

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  PS3
  فوق العاده

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • The Witcher 2: Assassins of Kings

  The Witcher 2: Assassins of Kings

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • God of War: Ascension

  God of War: Ascension

  PS3
  تو کلوپ رفتم:)

  N/A
  •  
   
 • God of War II

  God of War II

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • God of War III

  God of War III

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • God of War 1

  God of War 1

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Shadow of the Colossus

  Shadow of the Colossus

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
   
 • Deus Ex: Human Revolution

  Deus Ex: Human Revolution

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Slender

  Slender

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A