چو مجارستان مباشد، تن من مباد
 
 
 
 • Splinter Cell: Blacklist

  Splinter Cell: Blacklist

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops II

  Call of Duty: Black Ops II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Battlefield 4

  Battlefield 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Watch Dogs

  Watch Dogs

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Assassin's Creed III

   Assassin's Creed III

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
     
   • Tomb Raider

    Tomb Raider

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    7
    •  
     
   • Tomb Raider: Underworld

    Tomb Raider: Underworld

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    7
    •  
     
   • God of War: Ascension

    God of War: Ascension

    PS3
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    9
    •  
     
   • The Last of Us

    The Last of Us

    PS3
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    10
    •  
    •  
     
   • Thief

    Thief

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A