(xhitmanx هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • Battlefield 4

  Battlefield 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
   
 • Just Dance 2014

  Just Dance 2014

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
   
 • Just Dance 4

  Just Dance 4

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Medal of Honor: Warfighter

  Medal of Honor: Warfighter

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Ghost Recon: Future Soldier

  Ghost Recon: Future Soldier

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Mortal Kombat

  Mortal Kombat

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Uncharted: Drake's Fortune

  Uncharted: Drake's Fortune

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • Uncharted 3: Drake's Deception

  Uncharted 3: Drake's Deception

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Uncharted 2: Among Thieves

  Uncharted 2: Among Thieves

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Hitman: Absolution

  Hitman: Absolution

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •