در هر موقعیتی جدی باش چون به راهتی بهت نارو میزنن
 
 
 
 • Battlefield 4

  Battlefield 4

  PS4
  من اولین نفر اینو میخرم

  N/A
  •  
   
 • Company of Heroes 2

  Company of Heroes 2

  PC
  خواهم خرید و تمومش میکنم

  7
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Battlefield 4

  Battlefield 4

  Xbox 360
  انگار BATTLEFIELD 3 به کا نیومده چون هیچ جا نیست همین اینو میگیرم حا میکنم

  N/A
  •  
   
 • God of War: Ascension

  God of War: Ascension

  PS3
  این بازی مورد علاقه منه اینو خواهم خرید

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • The Last of Us

  The Last of Us

  PS3
  این بازی خیلی خوبیه وقتی PS4 رفتم اینم میگیرم بازی میکنم

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Assassin's Creed IV: Black Flag

  Assassin's Creed IV: Black Flag

  PS3
  خیلی با حاله

  N/A
  •