از این که تو بازی hack بزنم بدم میاد . . .
 
 
 
 • Call of Duty: Advanced Warfare

  Call of Duty: Advanced Warfare

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Wargame: AirLand Battle

  Wargame: AirLand Battle

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Wargame: Red Dragon

   Wargame: Red Dragon

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
    
  • Call of Juarez: Gunslinger

   Call of Juarez: Gunslinger

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7.5
   •  
    
  • Titanfall

   Titanfall

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9
   •  
   •  
    
  • Spore: Galactic Adventures

   Spore: Galactic Adventures

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9.5
   •  
    
  • World of WarCraft: The Burning Crusade

   World of WarCraft: The Burning Crusade

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •  
    
  • World of WarCraft: Wrath of the Lich King

   World of WarCraft: Wrath of the Lich King

   PC
   قشنگ ترین بازی عمرم.... تا امروز..

   10
   •  
   •  
    
  • Sniper: Ghost Warrior 2

   Sniper: Ghost Warrior 2

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
    
  • Sniper: Ghost Warrior

   Sniper: Ghost Warrior

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   10
   •  
   •