تورو خدا هرچی هرچقد چوق داره بده بهم البته با معرفتاااا خیلی نیاز دارم کلا 848تا دارم می خوام بدم به کسی ولی چون زیر1000هست نمی شه بدم کمک کنید