حالا رفتیو من تنها ترین عاشقم رو زمین...تنها خاطراتم تو بودی فقط همین...