(Reza 13 هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • The Amazing Spider-Man

  The Amazing Spider-Man

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
   
 • GRID 1

  GRID 1

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •  
   
 • Fast & Furious: Showdown

  Fast & Furious: Showdown

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Battlefield 3

  Battlefield 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • METRO: Last Light

  METRO: Last Light

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil: Revelations

  Resident Evil: Revelations

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 5

  Resident Evil 5

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 4

  Resident Evil 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Tomb Raider

  Tomb Raider

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Max Payne 3

  Max Payne 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •