تو ذهنم فکر میکنم چی ضایه ! اینهمه بازی دیگه تو استیم دارم تو لیست بازی های استیمم نیمد ! lol