new legend:halo4
 
 
 
 • Halo 3

  Halo 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Halo 2

  Halo 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Halo Wars

  Halo Wars

  Xbox 360
  j,i

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Halo: Combat Evolved

  Halo: Combat Evolved

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Halo: Combat Evolved Anniversary

  Halo: Combat Evolved Anniversary

  Xbox 360
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی خوب بود.

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil

  Resident Evil

  PS2
  یادش به خیر.

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 5

  Resident Evil 5

  Xbox 360
  ترسناک نبود.

  8
  •  
  •  
  •  
   
 • Resident Evil 4

  Resident Evil 4

  PC
  چقدر با این بازی خاطره داشتم.

  N/A
  •  
  •  
  •  
   
 • Red Faction: Armageddon

  Red Faction: Armageddon

  Xbox 360
  بببببببببببببببببببببببببببببببببببببباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل بود.

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Sleeping Dogs

  Sleeping Dogs

  Xbox 360
  بهتر از gta هست.

  10
  •  
  •