به کیرم
 
 
 
 • Dark Souls III

  Dark Souls III

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Overwatch

  Overwatch

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • FIFA 19

  FIFA 19

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Fortnite

  Fortnite

  PS4
  تا 2 ماه پیش خوب بود الآن بدجور خراب کرده

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Uncharted 4: A Thief's End

  Uncharted 4: A Thief's End

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Super Time Force Ultra

  Super Time Force Ultra

  PS4
  plus nadaram bazi konam

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • LIMBO

  LIMBO

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Rainbow Six: Siege

  Rainbow Six: Siege

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Minecraft

  Minecraft

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Helldivers

  Helldivers

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •