بسوزد آنکه خدمت را بنا کرد من را از تو تو را از من جدا کرد
 
 
 
 • Death Stranding

  Death Stranding

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Dark Souls Remastered

   Dark Souls Remastered

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Shadow of the Colossus

   Shadow of the Colossus

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Dark Souls III

    Dark Souls III

    PS4
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    8
    •  
    •  
     
   • God of War 1

    God of War 1

    PS2
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
     
   • God of War: Chains of Olympus

    God of War: Chains of Olympus

    PSP
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
    •  
     
   • Metal Gear Rising: Revengeance

    Metal Gear Rising: Revengeance

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Evolve

    Evolve

    PS4
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Mafia III

    Mafia III

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Dishonored 2

    Dishonored 2

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •