بسوزد آنکه خدمت را بنا کرد من را از تو تو را از من جدا کرد
 
 
 
 • Dark Souls Remastered

  Dark Souls Remastered

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Shadow of the Colossus

  Shadow of the Colossus

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Dark Souls III

   Dark Souls III

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   8
   •  
   •  
    
  • God of War 1

   God of War 1

   PS2
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
    
  • God of War: Chains of Olympus

   God of War: Chains of Olympus

   PSP
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
   •  
    
  • Metal Gear Rising: Revengeance

   Metal Gear Rising: Revengeance

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Evolve

   Evolve

   PS4
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Mafia III

   Mafia III

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Dishonored 2

   Dishonored 2

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Sniper Elite 4

   Sniper Elite 4

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •