=)))
 
 
 
 • Call of Duty: World at War

  Call of Duty: World at War

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: United Offensive

  Call of Duty: United Offensive

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Modern Warfare 2

  Call of Duty: Modern Warfare 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Ghosts

  Call of Duty: Ghosts

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Call of Duty: Finest Hour

  Call of Duty: Finest Hour

  PS2
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops II

  Call of Duty: Black Ops II

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty 4: Modern Warfare

  Call of Duty 4: Modern Warfare

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Call of Duty 3

  Call of Duty 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
    
  • Call of Duty 2

   Call of Duty 2

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   9