همیشه تصور کن توی یه دنیای شیشه ای زندگی میکنی پس مراقب باش طرف کسی سنگ نندازی چون اول دنیای خودتو میشکنی
 
 
 
 • Eragon

  Eragon

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • DmC: Devil May Cry

  DmC: Devil May Cry

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Devil May Cry 4

  Devil May Cry 4

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Dead Rising 2

  Dead Rising 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6
  •  
   
 • Tomb Raider

  Tomb Raider

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Constantine

  Constantine

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
   
 • Alone in the Dark

  Alone in the Dark

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6
  •  
   
 • Prince of Persia

  Prince of Persia

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  4
  •  
   
 • Prince of Persia: The Forgotten Sands

  Prince of Persia: The Forgotten Sands

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2

  Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •