صدام گرفته.اگه نگرفته بود پشمات رو می ریختم.
 
 
 
 • Dead Rising 3

  Dead Rising 3

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Homefront

  Homefront

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6.5
  •  
  •  
   
 • Shadows of the Damned

  Shadows of the Damned

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • The Elder Scrolls V: Skyrim

  The Elder Scrolls V: Skyrim

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Brink

  Brink

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Duke Nukem: Manhattan Project

  Duke Nukem: Manhattan Project

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
  •  
   
 • DiRT 2

  DiRT 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
   
 • DiRT

  DiRT

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
   
 • Silent Hill: Homecoming

  Silent Hill: Homecoming

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • BioShock

  BioShock

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •