ادم ها همیشه توی یه دعوا خدشون رو نشون میدن نه جایه دیگه بقیه چیزا همه سره کاریه
 
 
 
 • SimCity 2013

  SimCity 2013

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Battlefield 3

  Battlefield 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Red Faction: Armageddon

  Red Faction: Armageddon

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •  
   
 • Spider-Man: Edge of Time

  Spider-Man: Edge of Time

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Just Cause 2

  Just Cause 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6
  •  
  •  
  •  
   
 • James Bond 007: Blood Stone

  James Bond 007: Blood Stone

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Splinter Cell: Conviction

  Splinter Cell: Conviction

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Battlefield: Bad Company 2

  Battlefield: Bad Company 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops

  Call of Duty: Black Ops

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Mortal Kombat

  Mortal Kombat

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
  •