I'm the Real Ada Wong
 
 
 
 • WWE 2K18

  WWE 2K18

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • God Of War

  God Of War

  PS4
  بیصبرانه منتظره این بازی هستم

  N/A
  •  
   
 • Rise of the Tomb Raider

  Rise of the Tomb Raider

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • The Witcher 3: Wild Hunt

  The Witcher 3: Wild Hunt

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Mortal Kombat X

  Mortal Kombat X

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Tomb Raider: Definitive Edition

  Tomb Raider: Definitive Edition

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • God of War III Remastered

  God of War III Remastered

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Grand Theft Auto V

  Grand Theft Auto V

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • The Last of Us Remastered

  The Last of Us Remastered

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
   
 • God of War Collection

  God of War Collection

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •