(غریبه هنوز مطلبی برای این بخش ننوشته است!)
 
 
 
 • Batman: Arkham Origins

  Batman: Arkham Origins

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
    
  • شبگرد

   شبگرد

   PC
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Sniper: Ghost Warrior 2

    Sniper: Ghost Warrior 2

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    1
    •  
     
   • Sniper: Ghost Warrior

    Sniper: Ghost Warrior

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    7.5
    •  
    •  
    •  
     
   • Darksiders II

    Darksiders II

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    10
    •  
    •  
    •  
     
   • Darksiders

    Darksiders

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    10
    •  
    •  
    •  
     
   • Far Cry 3: Blood Dragon

    Far Cry 3: Blood Dragon

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    10
    •  
    •  
    •  
     
   • Far Cry

    Far Cry

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    10
    •  
    •  
    •  
     
   • Dark Souls: Prepare to Die Edition

    Dark Souls: Prepare to Die Edition

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    10
    •  
    •  
    •  
     
   • Dark Souls II

    Dark Souls II

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A