پردیس دیگه اون پردیس ــه قــدیم نیــــست !!
 
 
 
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • Hitman: Absolution

  Hitman: Absolution

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Black Ops II

  Call of Duty: Black Ops II

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9.5
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • Deadlight

  Deadlight

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
  •  
   
 • The Walking Dead: Episode 1-A New Day

  The Walking Dead: Episode 1-A New Day

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Prototype 2

  Prototype 2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Sniper Elite: V2

  Sniper Elite: V2

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8
  •  
  •  
   
 • Mass Effect 3

  Mass Effect 3

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
  •  
   
 • Alan Wake's American Nightmare

  Alan Wake's American Nightmare

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  8.5
  •  
  •  
   
 • Syndicate

  Syndicate

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  6
  •