جل الخالق xbox liveهم خراب شده!!!
 
 
 
 • Splinter Cell: Blacklist

  Splinter Cell: Blacklist

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
  •  
   
 • Call of Duty: Ghosts

  Call of Duty: Ghosts

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • FIFA 14

   FIFA 14

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •  
    
  • Remember Me

   Remember Me

   PS3
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   7.5
   •  
   •  
    
  • Battlefield 4

   Battlefield 4

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
     
   • Gears of War: Judgment

    Gears of War: Judgment

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Dead Space 3

    Dead Space 3

    PC
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Far Cry 3

    Far Cry 3

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    10
    •  
    •  
    •  
     
   • Army of Two: The Devil's Cartel

    Army of Two: The Devil's Cartel

    PS3
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •  
     
   • Sniper: Ghost Warrior 2

    Sniper: Ghost Warrior 2

    Xbox 360
    [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

    N/A
    •