مگه دیوانم فریاد بزنم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
 
 
 • FIFA 14

  FIFA 14

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
  •  
   
 • Battlefield 3

  Battlefield 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  9
  •  
   
 • Assassin's Creed IV: Black Flag

  Assassin's Creed IV: Black Flag

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Far Cry 3

  Far Cry 3

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  10
  •  
   
 • Call of Duty: Ghosts

  Call of Duty: Ghosts

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Prey 2

  Prey 2

  PC
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Assassin's Creed IV: Black Flag

  Assassin's Creed IV: Black Flag

  PC
  عالیه

  N/A
  •  
   
 • FIFA 14

  FIFA 14

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • God Mode

  God Mode

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
    
  • Fuse

   Fuse

   Xbox 360
   [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

   N/A
   •