چشم چشم دو ابرو //دماغ و دهن پر از خون
 
 
 
 • Minecraft

  Minecraft

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Minecraft

  Minecraft

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Halo: Spartan Assault

  Halo: Spartan Assault

  Xbox 360
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Forza Motorsport 5

  Forza Motorsport 5

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Kinect Sports: Rivals

  Kinect Sports: Rivals

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Dead Rising 3

  Dead Rising 3

  XBOX1
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • The Evil Within

  The Evil Within

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • DC Universe Online

  DC Universe Online

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  7
  •  
  •  
  •  
  •  
   
 • DC Universe Online

  DC Universe Online

  PS4
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •  
   
 • Need for Speed: Rivals

  Need for Speed: Rivals

  PS3
  [نظری برای این بازی ثبت نشده است]

  N/A
  •